Podatki 2014. Zmiany w VAT

Zgłoszenie na szkolenie
Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian na 2014 i 2015 rok
Termin i miejsce: 2013-05-28 - 2013-05-28 Kraków
Kod szkolenia:
Cena za osobę:*
Dane do wystawienia faktury
Nazwa firmy/Imię i nazwisko:*
Dla osób fizycznych prosimy wprowadzić imię i nazwisko
NIP:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod:*
Telefon:*
Faks:*
e-mail ogólny:*
Zgłaszane osoby
Imię i nazwisko:*
Stanowisko/Dział:*
e-mail bezpośredni:*
Telefon:*
Faks:*
Uwagi:
Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu:*